Saopćenje za javnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PREDMET:     Reakcija na prilog RTV USK objavljen u Dnevniku RTV USK od 26. 03. 2021. Godine.

U svojoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik u 19.00 sati dana 26. 03. 2021. godine Radio televizija Unsko-sanskog kantona objavila prilog o preseljenju JP RTV USK iz prostorija JU Kulturnog centra Bihać u prostorije Poslovnog centra Agram u Bihaću.

Emitirani prilog, kao i samo gostovanje direktorice JP RTV USK u Dnevniku, nisu sadržavali sve elemente koji bi bili neophodni kako bi navedeni prilog i gostovanje direktorice bili pravični, nepristrasni i izbalansirani, što je obaveza svakog pružatelja audiovizuelnih medijskih usluga.

Zato javnosti prezentujemo sljedeće činjenice, a prema JP RTV USK smo postupili u skladu sa Kodeksomo audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija koji je donijelo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

JU Kulturni centar Bihać je bio zakupodavac, a JP RTVUSK zakupoprimac službenih prostorija u vlasništvu JU Kulturni centar Bihać (objekat Dom USAOJ-a), od 1996. godine pa do 31.03.2021. na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Po ugovoru,zakupoprimac organizira čišćenje i održavanje u prostorijama koje uzima u zakup.

JU Kulturni centar Bihać je u više navrata zajmoprimcu od 1996. godine odobravao ulaganja u adaptaciju prostora, uključujući i sporni krov zgrade, što im je uredno priznato kao ulaganje u navedeni prostor za koji iznos su oslobođeni obaveze plaćanja zakupa. Tako je sudskom nagodbom, a na osnovu Odluke – saglasnosti Upravnog odbora JU Kulturni centar Bihać iz 2004. godine napravljeno poravnanje u iznosu od 76.590,00 KM.

Stvarna istina i  činjenica je da je JU Kulturni centar Bihać u proteklim godinama itekako pomagao rad JP RTVUSK, o čemu govori činjenica da je prvobitna kirija od 4.710,00 KM iz perioda1996-2001. značajno umanjena tako da je od 2001. do 2017. godine iznosila oko 3.132,00 KM mjesečno.

U periodu od 01. 03. 2017. do 30. 04. 2018. godine, zakupoprimac je koristio prostorije bez plaćanja kirije, a po odluci tadašnjeg rukovodstva JU Kulturni centar Bihać, kako bi se pomoglo JP RTV USK da izmiri ranije stvorena dugovanja po osnovu zakupa. Drugim riječima, JP RTV USK je oslobođeno plaćanja zakupnine u iznosu od najmanje 40.000,00 KM.

Od maja 2018. godine do decembra 2020. godinevisina zakupaje bila utvrđena u iznosu od 1.755, 00 KM sa uračunatim PDV.

JU Kulturni centar Bihać je 14.12.2020. obavijestio zakupoprimca da je potrebno pristupiti zaključenju novog ugovora s obzirom da je zadnji potpisani ugovor istekao s krajem 2019. Godine, a novi nije bio zaključen, niti je JP RTV USK otkazao postojeći u skladu sa ugovorenim odredbama o raskidu ugovora, te je taj cijeli period nesmetano koristio zakupljeni poslovni prostor.

Tom prilikom je dostavljen i nacrt novog ugovora sa novoformiranom visinom zakupnine u iznosu od 3.000 KM sa uračunatim PDV, što je isključivo rezultat primjene važeće odluke UO JU Kulturni centar o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostorija u JU Kulturni centar Bihać.

Ovdje je uzet najniži mogući iznos od 6 KM po kvadratnom metru prostora kako bi se olakšalo zakupoprimcu.

Ovo nije prihvaćeno i početkom marta 2021. zakupoprimac je najavio otkaz ugovora i selidbu sa 31.03.2021. godine.

Ističemo da zakupoprimac nije redovno izmirivao svoje obaveze u pogledu zakupnine tako da ukupni dug JP RTVUSK prema JU Kulturni centar Bihać, po ovom osnovu, na dan 29. 03. 2021. godine iznosi 60.394,30 KM. Svi pokušaji nagodbe i postizanja sporazuma su propali. Nastali dug ćemo potraživati sudskim putem.

Zbog svega naprijed navedenog, nećemo dozvoliti da se JU Kulturni centar Bihać uvlači u bilo kakve neargumentovane i neosnovane rasprave, niti da trpi uvrede i blaćenja za koja ne snosi nikakvu odgovornost. Također, JU Kulturni Centar Bihać neće dozvoliti da bude sredstvo i način pomoću kojeg se pokušava sakriti tuđa odgovornost za nerad, neprofesionalizam i učinjenu štetu, te loše rezultate poslovanja, niti će se odreći prava da se legitimno bori za svoja prava i prava onih kojima služi – građanki i građana Bihaća, prema kojima je najviše i odgovorna.

Ostavljamo široj javnosti Unsko-sanskog kantona, kao i osnivačima JP RTV USK, da sami (pr)ocijene legitimnost, opravdanost i ekonomičnost poslovne odluke o zakupu novog poslovnog prostora, a rukovodstvo JP RTV USK i njihovog osnivača – Unsko-sanski kanton, pozivamo da javnosti podastru sve finansijske i druge pokazatelje o opravdanosti ovakve odluke, kao i o načinu i izvorima finansiranja zakupa novog poslovnog prostora, s obzirom da se radi o javnom preduzeću, a unatoč postojanju neizmirenih obaveza po osnovu zakupa nama kao ranijem zakupodavcu. Iz emitiranog priloga to nije bilo moguće saznati.

Također želimo da poželimo svaku sreću u daljem radu JP RTVUSK, kojeg smo tokom cijelog našeg ugovornog odnosa poštovali i uvažavali kao javno preduzećeod podjednakog značaja kako za grad Bihać, tako i za cjelokupan prostor Unsko-sansko kantona i državu Bosnu i Hercegovinu.

Srdačan pozdrav,

Direktorica

JU „Kulturni centar“ Bihać

Erna Begatović