Obavještenje o pokretanju javne nabavke

Za potrebe JU „Kulturni centar“ Bihać, pokrenuće se postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva radi pribavljanja ponude za nabavku krovopokrivačkih radova na objektu Doma USAOJ-a (JRNJ/CPV kod: 45261210-9 Krovopokrivački radovi).

  1. Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima  i općim aktima Ustanove.
  2. Procijenjena vrijednost nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi  12.000,00 KM.

Kompletnu dokumentaciju mozete preuzeti ovdije