Javna nabavka, zaštita od požara

JU „Kulturni centar“ Bihać, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu
nabavku savjetovadavnih usluga u zaštiti od požara i eksplozije za potrebe JU „Kulturni
centar“ Bihać, koja je provedena putem direktnog sporazuma.

Osnovni elementi ugovora
Vrsta ugovora: Usluge
Naziv ugovora: Nabavka savjetodavnih usluga u zaštiti od požara i
eksplozije i kontrole požara i eksplozije za potrebe JU
„Kulturni centar“ Bihać
Dobavljač: „ABBA“ d.o.o. Bihać
Vrijednost ugovora (bez PDV-a): 3.845,30 KM
Datum zaključenja ugovora: 12.04.2021. godine