ELEMENTI UGOVORA

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Elementi ugovora 1.Elementi ugovora-čišćenje snijega  2. ELementi ugovora-zakup reklamnih panoa  3. Elementi ugovora-zaštitarske usluge  4. Objava_web_bitni_elementi_ugovora Grafičar  5. Objava_web_bitni_elementi_ugovora Menk  +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Designed by Armin Bečić

ODLUKE

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Odluke Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Bakrač  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dibs 98  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Graditelj  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Grafičar  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Menk 2     +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama […]

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE USLUGA-OBRAZOVNI SEMINAR

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Javni poziv za pružanje usluga-obrazovni seminar Poziv za dostavljanje ponude-seminari +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Designed by Armin Bečić

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: U-12/2020

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Odluka o poništenju javne nabavke broj: U-12/2020 odluka o poništenju postupka +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Designed by Armin Bečić

ELEMENTI UGOVORA

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Elementi ugovora Elementi ugovora-čišćenje snijega  Elementi ugovora-telekomunikacije  ELementi ugovora-zakup reklamnih panoa  Elementi ugovora-zaštitarske usluge  +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Designed by Armin Bečić

JAVNI POZIVI

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt JAVNI POZIVI Poziv za dostavljanje ponude-seminari Poziv za dostavljanje ponude-koncert tamburaškog orkestra Dan Grada Poziv za dostavljanje ponude-hotelski smještaj Poziv za dostavljanje ponude Dan Grada-predstava Poziv za dostavljanje ponude -koncert gudačkog kvarteta Dan Grada +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat […]

Javni poziv

KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt JAVNI POZIVI +38737226689 kcbihac@gmail.com kcbihac@gmail.com Facebook Twitter Google-plus Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt Designed by Armin Bečić KULTURNI CENTAR BIHAĆ Početna Aktuelnosti O nama Historijat Galerija Kontakt JAVNI POZIVI Poziv za dostavljanje ponude-koncert tamburaškog orkestra Dan GradaPoziv za dostavljanje ponude-seminariPoziv za dostavljanje ponude-hotelski […]